Покана за участие Локобол 2017

Покана за участие Локобол 2017

lokoball listovka bg small

LOKOBALL 2017 Tournament Program

LOKOBALL 2017 Tournament Program

2006 evima spring1

Регламент Локобол 2017

Регламент Локобол 2017

РЕГЛАМЕНТ

ЛОКОБОЛ 2017 РЖД

ТЕРМИНОЛОГИЯ

В настоящия Регламент се използват следните наименования и определения:

Фестивал Международен фестивал «Локобол-2017-РЖД» между детски футболни отбори
ФИФА Международна федерация на футболните асоциации
УЕФА Съюз на Европейските футболни асоциации
РФС Общоруска обществена организация „Руски футболен съюз”
ДФЛ Регионална обществена организация «Детска футболна лига», член на РФС, признаващо уставите, регламентите, директивите и решенията на ФИФА, УЕФА и РФС, осъществяващо подготовката и контрола по провеждането на фестивала
МРО РФС Междурегионално обединение на футболните федерации в РФС
Футболна организация Футболна организация, уставът на която позволява провеждането на  спортни състезания
АД «РЖД» Акционерно дружество „Руски желелезопътен транспорт”. Генерален спонсор на фестивала
РФСО «Локомотив» Обществена организация «Руско Физкултурно- Спортно Дружество «Локомотив», осъществяваща общото ръководство по организацията на  Фестивала и притежаващо всички търговски и аудиовизуални права за периода на неговото провеждане
Официално лице всички длъжностни лица на лигите, клубовете, националните федерации, футболните школи/ академии, а също организаторите и спонсорите на турнира, членове на колегиите и юридкционните органи, спортни съдии, помощниците на съдиите, други лица, отговорни за медицинските и административните въпроси в организациите, провеждащи фестивала
Участник футболист – играч, включен в листа за заявка на отбора за участие в турнира, а също така упълномощен сътрудник на футболната школа/ академия, включен в листа за заявка на ръководния и треньорски състав на отбора за участие във фестивала
Мач мач, провеждан в рамките на турнира
Съдия назначен от организаторите на турнира съдия на мача
Стадион

спортно съоръжение, сертифицирано от националната федерация, на което се провежда турнира

Програма

разписание на игровите дни на турнира, запълнено с двойки от участващите в него отбори

Спонсор (партньор) юридическо лице, сключило спонсорски /партньорски/ договор с организаторите на турнира за определен период от време
Транслация

формиране на аудио и/или видео сигнал от турнира, неговия запис или предаване в ефир с цел неговото разпространяване за всеобщо ползване срещу такса или безплатно под формата на теле- или радиопрограми, а също и чрез глобалната мрежа Интернет или по каналите за мобилна връзка.

Оргкомитет организационен комитет по провеждането на турнира осъществяващ общия контрол за хода на подготовката и провеждането на турнира.
Станция Място на провеждане на първия и втория етап на фестивала, провеждан под патронажа на известен футболист или треньор
Медиакуратор Условно обозначаване на реален футболист или треньор, поканен на  Фестивала като гост, а също даващ своето съгласие на организаторите на Фестивала да използват името му за нетърговски цели

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Фестивалът «Локобол-2017-РЖД» между детските футболни отбори на ДЮСШ, СДЮСШОР, УОР, ДФК, Академии по футбол към професионалните футболни клубове, Центровете за допълнително образование, секции по футбол и школи-интернати, (по-нататък – Фестивал) се провежда с цел възпитаване на децата от Руската Федерация като физически здрави хора чрез занимания със спорт. Задачи на фестивала са:

А) Популяризация сред децата на масовите игрови спортове, какъвто се явява футболът.

Б) Развитие и пропаганда на масовия детски футбол в Руската Федерация.

В) Повишаване нивото на футболно майсторство на младите футболисти;

Г) Повишаване престижа на детските състезания, тяхното информационно, образователно и възпитателно действие върху различни субекти на територията на Руската Федерация.

Д) Укрепване на приятелските връзки и сътрудничеството в областта на детския футбол между различни субекти в Руската федерация и извън нея.

Фестивалът «Локобол-2017-РЖД», чиито етапи се провеждат на територията на РФ, е включен в Календара на Департамента по масов и детско-юношески футбол към Руския футболен съюз.

2. РЪКОВОДСТВО

Общото ръководство по организацията на Фестивала се осъществява от ОО «Российское Физкультурно-Спортивное  Общество  «Локомотив»  (по-нататък  –  РФСО «Локомотив»). В съответствие с Федералния закон «За физическата култура и спорта в РФ», на РФСО «Локомотив» принадлежат всички права, свързани с провеждането на Фестивала.

Непосредственото провеждане на Фестивала, подготовката и контролът върху хода на неговото провеждане се осъществява от Детската футболна лига (по-нататък – ДФЛ), която е асоцииран член на РФС.

Оперативното управление и контрол върху изпълнението на Плана за общоорганизационите мероприятия по подготовката и провеждането на Фестивала се осъществява от Организациония комитет (Приложение №1).

ЗАО «Футболен клуб «Локомотив», притежаващ правата върху запазения знак (Свидетелство за запазена марка № 389208 от 11.09.2009) дава своето съгласие за използването на запазения знак по време на провеждането на  Фестивала  в  периода март -  август 2014  година от РФСО «Локомотив» като организатор на Фестивала на рекламни носители (банери, рекламни табла, афиши, информациони брошури), публикации в СМИ.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ

Непосредственото провеждане на Фестивала се осъществява по следния начин:

Първи предварителен етап (п. 5.1.1.) – с цел оперативен контрол върху организацията и провеждането на Фестивала в реда, установен с настоящия Регламент, ДФЛ сключва Договор за провеждане на първия етап от Фестивала на територията на РФ с организации, Уставът на които позволява провеждането на спортни състезания.

Втори финален етап и международни турнири (п. 5.1.2, п. 5.1.3) – с цел оперативен контрол върху организацията и провеждането на турнира в реда, установен с настоящия Регламент, ДФЛ сключва Договор за провеждането на втория етап на Фестивала на територията на РФ, а също на международния турнир на територията на други национални асоциации, Уставът на които позволява провеждането на спортни състезания и имащи съответния лиценз от ФИФА или УЕФА за провеждането на международни състезания на територията на страната, документално оформена в националната федерация по футбол.

Трети етап – суперфинал (п. 5.1.4.) – непосредствената организация и провеждане се осъществяват от ДФЛ и РФСО «Локомотив».

Спортната организация, отговорна за непосредственото провеждане на етапа от Фестивала (п. 3.1.1. – 3.1.2.), съгласно Договора и на основание настоящия Регламент, се задължава да изпълни следните изисквания:

- да проведе кампания по записването и да сформира състава на участниците във Фестивала.

- да обезпечи провеждането на избори за комисия и съдийството на мачовете от Фестивала.

- да обезпечи медицинско обслужване на мачовете на Фестивала и задължително присъствие на спортен лекар и кола на „Спешна помощ” с медицински персонал и необходимото оборудване.

- да проведе церемония по откриването на Фестивала с издигане на националния флаг.

- да обезпечи по време на провеждането на Фестивала радио- и звуково оборудоване, съдия-информатор с микрофон.

- да публикува и разпространи с помощта на фотооборудване рекламно – информационни материали, включващи логото на АД «РЖД» и другите спонсори и партньори на Фестивала, при провеждането на мачовете в съответствие с «Техническо задание за реклама» (изпраща се допълнително като Приложение към Договора с ДФЛ).

- да обезпечи фото- и видеозаснемането на Фестивала, в това число, официални церемонии, а също и фотозаснемането на поместените рекламни материали и разпространението на  сувенирна продукция, съдържаща логото на генералния спонсор АД «РЖД» и другите спонсори и партньори на Фестивала.

- да обезпечи работата на прес-аташе на Фестивала и информационното отразяване в регионалните СМИ.

- да проведе награждаването на победителите във Фестивала в тържествена обстановка, на която са поканени да присъстват известни спортисти, ветерани, представители на ръководните органи на изпълнителната власт, представители на професионални футболни клубове.

- в течение на 2 (два) дни от приключването на Фестивала да предостави отчети за неговото провеждане, включително:

-          Информационен отчет (съдийска статистика с указани резултати от всички изиграни мачове, списъци на най-добрите играчи), подпечатани от спортните организации и подписани от главния съдия на официална бланка, изпратен на факс: (499) 763-69-53, или e-mail: dfliga@bk.ru

-          Рекламен отчет по установен образец на e-mail: dfliga@bk.ru.

-          Фототчет, състоящ се от не по-малко от 15 (петнадесет) фотографии (формат .jpg, размер не по-малко от 800 пиксела на ширина или височина, разрешение не по-малко от 72 точки на дюйм) с изображения от поместването и разпространението на рекламно-информационните материали, съдържащи логотипа на АД «РЖД» и други спонсори и партньори на Фестивала (не по-малко от 5 фотографии), игрови моменти от мачовете (не по-малко от 5 фотографии), церемонията по награждаването (не по-малко от 5 фотографии) на e-mail: dfliga@bk.ru.

-          1 (един) видеоматериал в формат avi, mpeg или mp4 на e-mail: dfliga@bk.ru.

Всички етапи на Фестивала се провеждат с поддръжката на Дирекцията за социални дейности към филиалите на АД «РЖД», Всички етапи на Фестивала на територията на РФ се провеждат със съдействието на органите на изпълнителната власт в РФ.

4. УЧАСТНИЦИ

До участие във Фестивала се допускат играчи от отбори на момичета и момчета 2006 – 2008 година на раждане, подали заявка за участие във Фестивала и изпълняващи изискванията на настоящия Регламент.

Редът на подаване на заявките се установен в точка 7 на  настоящия Регламент.

Всички официални лица на отбора, включително футболисти, треньори и технически персонал, заявени за участие във Фестивала, са длъжни да изпълняват следните изисквания в съответсвие с правилата на Fair play и Кодекса на честа на РФС:

А) Да спазват принципите на честна играм проявявайки висока дисциплина, уважение към организаторите, съперниците и съдийската колегия

Б) Да спазват всички решения на организаторите, касаещи използването на търговските и аудиовизуални права, възникващи с провеждането на турнира

В) Да спазват всички решения на организаторите, касаещи използването на търговските и аудиовизуални права, възникващи с провеждането на турнира

Г) Да представят при поискване от организаторите на турнира /или трети лица по поръчение на организаторите/ необходимата официална информация за своята футболна школа/ академия

Д) Да вземат участие във всички официални мероприятия, свързани с провеждането на турнира

Е) Да спазват всички други изисквания на този регламент

На всички етапи от турнира треньорите на отборите – участници носят отговорност за неправилно оформена документация по участието и медицинския допуск на футболисти до мачовете от турнира, а също и за тяхното здраве и живот от момента на отпътуване за турнира до тяхното завръщане.

На всички етапи от турнира ръководителите на делегациите на отборите – участници носят отговорност за поведението на своите привърженици и официалните лица.

На всички етапи от турнира дирекцията на стадиона носи отговорност за осигуряване на обществения ред и безопасността на участниците и официалните лица до, по време и след края на мача на стадиона и прилежащата му територия, ръководейки се от съответните нормативни разпоредби на УЕФА и на Националната федерация

На всички етапи на Фестивала всички негови участници са длъжни да бъдат застраховани от нещастни случаи за целия период на провеждане на Фестивала. Договор за застраховане се представя на комисията заедно със заявката на отбора и документите, удостоверяващи самоличността на лицата.

5. СТРУКТУРА, МЕСТА И СРОКОВЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Фестивалът се провежда паралелно сред отборите на момчетата и момичетата в три етапа по следния ред:

Първи етап – регионален турнир. Вземат участие всички желаещи отбори, намиращи се на територията на РФ, при условии, че са изпълнени процедурите по оформяне на документацията за заявка и участие.

Втори финален етап – междурегионален финал. Вземат участие отборите – победители от първия етап на Фестивала, разделени на групи по географски принцип, и поканени за участие отбори от съседни държави, сред които се разиграва правото на участие в третия етап (п. 5.2.) Международен турнир (отбори момчета). Отборът – победител печели правото на участие в третия етап.

Трети етап – суперфинал.

Места на провеждане на Фестивала.

Отбори – момчета:

Станция Дмитрий Тарасов. Град на провеждане: Москва. Фестивал сред футболистите 2005 г.р. от отборите на СДЮШОР, УОР, Академии по футбол, ДЮСШ, отделения по футбол към спортните клубове в гр. Москва, училищни отбори по допълнителен Регламент заедно с Московската федерация по футбол без получаване правото да участват на суперфинала.  

Станция Дмитрий Сенников. Град на провеждане: Санкт – Петербург. Фестивал сред футболистите 2005 г.р. от отборите на СДЮШОР, УОР, Академии по футбол, ДЮСШ, отделения по футбол към спортните клубове в гр. Москва, училищни отбори по допълнителен Регламент заедно с Санкт-Петербургската федерация по футбол без получаване правото да участват на суперфинала

Cтанция Дмитрий Аленичев. Великие Луки (финал). Калининград, Виборг, ВеликиНовгород, Великие Луки, Архангелск, Мончегорск, Петрозаводск, Сыктывкар, отбори от Естония, Литва, Белорусия, Латвия. (12 отбора). В суперфинала влизат 2 отбора.

Станция Александр Самедов. Владимир (финал). Подолск, Хотково, Орехово – Зуево, Рыбинск, Владимир, Иваново. (6 отбора). В суперфинала влиза 1 отбор.

СтанцияИлья Абаев. Городец (финал). Нижний Новгород, Бабаево, Твер, Кострома, Рязан, Углич. ( 6 отбора) В суперфинала влиза 1 отбор.

Станция Андрей Бухлицкий. Саранск. (финал) Киров, Йошкар – Ола, Набережные Челны, Чебоксары, Уляновск, Балаково, Саранск, Пенза (8 отбора). В суперфинала влиза 1 отбор

Станция Магомед Оздоев. Азов (финал). Махачкала, Назран, Черкеск, Владикавказ, Грозни, Налчик, Волгоград, Ростов – на – Дон. (8 отбора). В суперфинала влиза 1 отбор.

Станция Алексей Миранчук. Новороссийск (финал). Новороссийск, Краснодар, Майкоп, Севастопол, Керч, Ставропол, Елиста, Астрахан (8 отбора). В суперфинала влиза 1 отбор

Станция Роман Шишкин. Курск (финал) Лиски, Старый Оскол, Курск, Липецк, Орёл, Тамбов, Тула, Брянск, Смоленск, Калуга, отбори от Украйна, Молдавия (12 отбора). В суперфинала влизат 2 отбора.

Станция Дмитрий Лосков. Аша (финал) Кушва, Аша, Уфа, Тюмен, Курган, Миас, Перм, Оренбург, Ижевск, Самара, Сургут, Каменск - Уралски (12 отбора). В суперфинала влизат 2 отбора.

Станция Ренат Янбаев. Новосибирск (финал) Новосибирск, Томск, Кызыл, Абакан, Железногорск, Иркутск, Улан – Уде, Чита (8 отбора). В суперфинала влиза 1 отбор.

Станция Алексей Смертин. Барнаул (финал) Барнаул, Горно – Алтайск, Кемерово, Рубцовск, Омск, отбори от Казахстан, Киргизия, Узбекистан (8 отбора). В суперфинала влиза 1 отбор

Станция Александр Шешуков. Хабаровск (финал) Благовещенск, Южно - Сахалинск, Петропавловск - Камчатски, Владивосток, Комсомолск-на-Амур, Хабаровск, Якутск, Анадыр, Биробиджан, Уссурийск, отбори от Китай или Япония (във финала играят 9 отбора). В суперфинала влиза 1 отбор

Станция «Международна». Време и място на провеждане – определят се. В суперфинала влиза 1 отбор

Персонално на суперфинал е поканен отборът на «Локомотив» (Москва).

Отбори на момичетата:

Станция Ксения Цибутович. Новосибирск (финал) Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Иркутск (4 отбора). В суперфинала влиза 1 отбор

Станция Елвира Тодуа. Азов. (финал). Азов, Краснодар, Тамбов, Воронеж (4 отбора). В суперфинала влиза 1 отбор

Станция Елена Терехова. Городец (финал). Казан, Уфа, Перм, Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород (6 отбора). В суперфинала влиза 1 отбор

Станция Елена Фомина. Владимир (финал). Москва, Московска област, Калининград, Иваново (4 отбора). В суперфинала влиза 1 отбор.

В случай на липса на интерес от Футболните организации по места в първия и втория етап на Фестивала, заявени в п. 5.2. на настоящия Регламент, и/или неготовност на инфраструктурата, необходима за провеждането на Фестивала, ДФЛ в съгласие с РФСО «Локомотив» има право да промени мястото на провеждане на етапа на Фестивала.

Срокове на провеждане на Фестивала:

Първи етап: МАЙ 2017

Втори и международен етап: ЮНИ 2017

Трети етап: 04-06.08.2017 гр. Москва.

Точните срокове на провеждане на първия и втория етап на Фестивала се назначават от Футболните асоциации след съгласуване с ДФЛ.

Футболната организация, провеждаща Фестивала в градовете, указани в п. 5.2., е длъжна да предостави документална гаранция по установен образец до 01 април 2017 година в ДФЛ по факс: (499) 161-26-72 или e-mail: dfliga@bk.ru. В писме трябва да се съдържа следната информация:

-          пълно официално название на организацията, нейния пощенски и юридически адрес, банкови реквизити, тел./факс, e-mail;

-          гаранция за съдействие от страна на органите на изпълнителната власт в РФ с посочени длъжностни лица;

-          списък на организации, влизащи в състава на местния Оргкомитет, тел./факс, e-mail;

-          описание на спортните съоръжения, посочени за провеждането на Фестивала, с гаранция за тяхното техническо състояние;

-          ФИО, длъжност, контактна информация на лицата, отговорни за провеждането на Фестивала;

-          списък на информациони партньори от местните СМИ;

-          предлаганите дати за провеждане на Фестивала;

-          прогнозируемо число  на отбори - участници с посочване на градовете.

Турнирите от първия и втория етап на Фестивала могат да се провеждат изключително и само на спортните съоръжения, имащи технически актове и сертификати за готовност, минали атестация /лицензиране/ и допуснати до провеждане на съревнования по футбол, намиращи се под юрисдикцията на съответната федерация по футбол, които носят отговорност за тяхното допускането им в съответствие с действащото законодателство.  

Състезанията от първия и втория етап на Фестивала се разрешава да се провеждат на футболни терени с изкуствено или качествено естествено покритие.

Управата на спортното съоръжение в сътрудничество с футболната организация, провеждаща турнир от първия и втория етап на фестивала, изпълнява следните изисквания при подготовката и провеждането и е задължена да:

-          Предостави на участниците футболно поле, което съответства на изискванията на настоящия Регламент и формата на провеждане на фестивала с необходимите очертания

-          Да предостави на участниците в турнира съблекалня и сервизни помещения

-          Да предостави стая за съдийската бригада

-          Да обезпечи по време на провеждането на фестивала радио- и звукооборудване

-          Да обезпечи обществения ред и безопасността на участниците, съдийската бригада, зрителите

-          Да осигури временен пункт за хранене – бюфет за участниците, съдийската бригада, зрителите

6. СИСТЕМА И РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ

Фестивалът се провежда на три етапа:

Първи етап – регионален турнир (п. 5.1.1.). В зависимост от броя на заявените отбори във всеки град, футболната организация тегли жребий, който разпределя отборите по групи, реда на срещите, разработва система за провеждане на фестивала. Препоръчва се схема на провеждане с продължителност 2-3 игрови дни.

Втори етап – междурегионален финал (п. 5.1.2.). В зависимост от броя на заявените отбори във всеки град, футболната организация тегли жребий, който разпределя отборите по групи, реда на срещите, разработва система за провеждане на фестивала. Системата и общата програма на провеждане се разработва от футболната организация и се утвърждава от ДФЛ. Продължителност – 2-4 игрови дни.

Международен турнир (п. 5.1.3.). брой участници – 6 отбора, пет от които представляват страни, извън страната домакин.

Обща програма за провеждане на турнира:

1 ден Пристигане на отборите – участници. Теглене на жребия.
2 ден Групов етап. 1 vs 2 (А), 1 vs 2 (B) ; 3 vs 1 (А), 3 vs 1 (B)*
3 ден

Групов етап. 2 vs 3 (А), 2 vs 3 (B).

Финал, мачове за 3-о и 5-о място. Церемония по закриването

 

 

 

 

* - редът на номерата на отборите в групата се определя съгласно жребия

Трети етап – суперфинал (п. 5.1.4). Общата програма за провеждането на турнира се разработва от ДФЛ и се утвърждава от АД   «РЖД»   и   РФСО «Локомотив». Брой участници в третия етап – 16 отбори момчета и 4 отбори момичета. Разпределението при момчетата /4 групи по 4 отбора/ се прави чрез жребий. Отборите провеждат срещите си по кръговата система в един кръг, след това 4-те победителя от групите играят полуфинали, мач за трето място и финал. Отборите на момичетата провеждат еднокръгов турнир. Отборите, заели 1 и 2 място, играят „златен мач”, а отборите, заели 3 и 4 място, - „бронзов мач”. За отборите на момчетата, които не са попаднали във финалната четворка на най-добрите, ще бъде проведена познавателно – развлекателна игра. Продължителност на суперфинала – 3 игрови дни.

Мачовете от всички етапи на турнира се провеждат съгласно правилата на играта и в съответствие с настоящия регламент.

Точките от регламента, разработени от футболните организации по място на провеждане на първия и втория етап от турнира, не трябва да противоречат на точките в настоящия Регламент, който трябва да бъде използван като основа.

На всички етапи от провеждането на фестивала местата на отборите се определят по най-големия сбор точки, събрани във всички мачове. Система за изчисляване на точките: победа – 3 точки, равенство – 1 точка, загуба – 0 точки. В директните двубои в случай на равенство в резултата по време след изтичане на редовното време за определяне на победителя се изпълнява серия от дузпи в съответствие с правилата на играта /пет удара, а при равенство – до първи пропуск/.

В случай на равенство на точките между два или повече отбора след изиграването на всички мачове от груповата фаза предимство получава отборът, имащ:

-          Най-голям брой победи във всички мачове

-          Най-добър резултат в мачовете между сравняваните отбори /по реда – брой точки, количество победи, най-добра голова разлика, по-голям брой отбелязани голове/

-          Най-добра голова разлика във всички мачове

-          Най-голям брой отбелязани голове във всички мачове

-          Най-малък брой допуснати голове

-          Най-малък брой наказателни точки, получени за нарушаване правилата на играта /жълт картон – 1 точка, червен картон – 5 точки/

В случай на равенство по всички показатели се тегли жребий

При първия и втория етап на турнира се използват следните правила и формати за провеждане на мачовете:

Схема №1.

Етап на фестивала п. 5.1. Продължителност на мача Състави, души Размери на полето (метри) Размери на вратите м. Размер на топката №, (гр.)
1 2 3 4 5 6
Първи етап п. 5.1.1.

2 х 15'

+ 5' почивка

(8+1) х (8+1)

Мин.  35 х 40 м.

Макс. 60 х 65 м.

2 х 5 м. №4 (макс. 390 гр.)
Първи етап* п. 5.1.1.

2 х 15'

+ 5' почивка

(4+1) х (4+1)

Мин. 20 х 25 м.

Макс. 30 х 35 м.

2 х 3 м. №4 (макс. 390 гр.)
Втори етап п. 5.1.2.

2 х 15'

+ 5' почивка

(8+1) х (8+1)

Мин.  35 х 40 м.

Макс. 60 х 65 м.

2 х 5 м. №4 (макс. 390 гр.)
Трети етап.  Суперфинал п. 5.1.4.

2 х 15'

+ 5'почивка

(8+1) х (8+1)

Мин.  35 х 40 м.

Макс. 60 х 65 м.

2 х 5 м. №4 (макс. 390 гр.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продължение Схема №1

Етап на фестивала п. 5.1. Дузпи Засади Брой съдии Смени Картони
1 7 8 9 10 11
Първи етап п. 5.1.1. 9 метра Не се определя 1

С обратни,

«летящи»

Отстраняване с право на замяна
Първи етап* п. 5.1.1. 7 метра Не се определя 1

С обратни,

«летящи»

Отстраняване с право на замяна
Втори етап п. 5.1.2. 9 метра Не се определя 1

С обратни,

«летящи»

Отстраняване без право на замяна
Трети Суперфинал п. 5.1.4. 9 метра Не се определя 1

С обратни,

«летящи»»

Отстраняване без право на замяна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 5.1.1. На първия етап на Фестивала се допуска провеждането на мачовете от турнира на намалени игрища и брой участници 5х5.

На всички етапи от турнира официалните лица от отборите – участници са длъжни до 10 минути преди началото на мача да нанесат в стартовите протоколи имената и фамилиите на футболистите със съответните номера на фланелките и да представят на съдията на мача листа за заявка и личните документи на футболистите. Отборът – домакин попълва първи протокола.

На всички етапи от турнира екипировката на футболистите трябва да съответства на изискванията на правилата на играта. В противен случай тези футболисти не се допускат до участие в мача. В съответствие с изискванията на ФИФА футболистите са длъжни да проведат мача с кори.

На всички етапи от турнира отборите – участници трябва да имат два различими комплекта екипи. Правото на предпочитания при избора на цветовете на екипа се дава на отбора – домакин. Екипът на вратарите трябва да се отличава от екипа на футболистите от двата отбора, от екипите на съдията и неговите помощници.

7. РЕД ЗА ОФОРМЯНЕ ДОКУМЕНТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

На всички етапи от фестивала в заявката на всеки отбор могат да бъдат включени имената на не повече от 14 футболисти и 2 треньори.

На първия етап на турнира допускането на участниците – футболисти се осъщестява след представянето в съдийската колегия на следните документи:

-          Заявка по образец /Приложение 2/, отпечатана на компютър в 2 екземпляра, подписана и подпечатана от ръководството на спортната школа или клуб, съответната федерация по футбол, лекар.

-          Задграничен паспорт или свидетелство за разждане на всеки включен в заявката футболист.

-          Договорът /оригинал/ за застраховка живот, здраве и от нещастни случаи на футболистите.

На втория етап от провеждането на фестивала допускането на футболистите се осъществява след представянето пред съдийската колегия на следните документи:

-          Заявка по образец /Приложение 2/, отпечатана на компютър в 2 екземпляра, подписана и подпечатана от ръководството на спортната школа или клуб, съответната федерация по футбол, лекар.

-          Задграничен паспорт или свидетелство за разждане на всеки включен в заявката футболист.

-          Договорът /оригинал/ за застраховка живот, здраве и от нещастни случаи на футболистите.

Обща снимка на отбора с написани на обратната страна фамилиите на футболистите, подпечатана и подписана от директора на спортната школа или клуб.

Участниците в третия етап на турнира са длъжни да представят на електронния адрес на ДФЛ: dfliga@bk.ru следните документи не по късно от 20 (двадесет) дни до началото на Фестивала:

А) документална гаранция за участието на отбора, подпечатана и подписана от упълномощено лице – ръководителя на школата или клуба, в която да се съдържа следната информация:

Поименен списък на делегацията /пълните три имена/ от 14 футболисти с указани единните граждански номера и на 2-та придружаващи /треньори/.

Контактна информация за ръководителя на делегацията и главния треньор /домашен телефон, мобилен телефон, електронна поща/.

Б) застрахователна полица за нещастни случаи, здраве и живот на всеки футболист за периода на провеждане на турнира от момента на тръгването до момента на връщане

В) Обща снимка на отбора с указани фамилии и имена на фона на стадиона в пълен екип (формат jpg, ширина не по-малко от 1 000 пиксела, разрешение не по-малко от 100 точки на дюйм).

За ненавременно представяне на горепосочените документи отборът може да бъде изключен от участниците в третия етап на фестивала.

На третия етап от провеждането на фестивала допускането на футболистите се осъществява след представянето пред съдийската колегия на следните документи:

-          Заявка по образец /Приложение 2/, отпечатана на компютър в 2 екземпляра, подписана и подпечатана от ръководството на спортната школа или клуб, съответната федерация по футбол, лекар.

-          Задграничен паспорт или свидетелство за разждане на всеки включен в заявката футболист.

-          Договорът /оригинал/ за застраховка живот, здраве и от нещастни случаи на футболистите .

Отборът, получил право да се състезава в третия етап на фестивала, може да внесе не повече от 3 /три/ промени в заявката за участие на третия етап.

На всички етапи от провеждането на фестивала допускането на участниците – официални лица се осъществява след представянето пред съдийската колегия на оригинала на паспорта на всяко лице от официалната делегация.

На всички етапи от фестивала треньорите на отборите подписват „Харта за честна игра” /Приложение №2/

8. СЪДИЙСТВО

Съдийството на всички етапи от турнира се осъществява в съответствие с правилата на играта и положенията в този регламент.

Съдийството на първия и втория етап на фестивала се осъществява от арбитри, препоръчани от регионалните съдийски колегии и утвърдени от Съвета на МРО  РФС.  Съдийството на третия етап на фестивала се осъществява от арбитри, препоръчани от Департамента по съдийсвто и инспектиране на РФС за обслужване на мачовете от шампионата на Русия по футбол.

На всички етапи на турнира главният съдия заедно с ръководителите на отборите – участници носи отговорност за съблюдаване условията на допускане на футболистите до мача.

Забранява се на главния съдия да започва мач от турнира в случай на отсъствие на стадиона на медицински работник и линейка. В случай на неявяване на отбор на мач, съдията е длъжен след изтичането на 20 минути от официално обявеното начало на мача да попълни протокола и незабавно да съобщи на главния съдия на състезанието.

След края на мача съдията е длъжен в течение на 5 минути да оформи протокола на мача, подписан от официалните лица на двата отбора /главния треньор или помощника му/.

На всички етапи от турнира се използва следната система за нарушаване на правилата: предупрежденията /жълт картон/, получени по време на турнира, се сумират. Играч, събрал 3 жълти картона по време на етапа от турнира, пропуска един мач. Играч, получил в един мач две предупреждения, се отстранява без право на замяна и няма право да участва в следващия мач на своя отбор. Играч, получил червен картон в първото полувреме на мача за „фал последн шанс”, се отстранява от игрището с право на замяна и има право да участва в следващия мач на своя отбор.

При много горещо време главният съдия на мача е длъжен да назначи допълнителни технически прекъсвания /не повече от 5 минути/ в средата на всяко полувреме за утоляване на жаждата на участниците.

Мачовете от втория и третия етап на фестивала, а също и международните турнири, трябва да бъдат обслужвани от деца, които да подават топката.

На всички етапи от турнира при излизането на отборите – участници на полето съдията на мача осъществява следните действия:

Излизането на отборите на полето се съпровожда с изпълнение химна на „Локобол”

Преди началото на мача отборите се строяват с лице към тази страна на игрището, в която са разположени резервните скамейки.

След края на мача отборите се подреждат в редица и си благодарят за играта.

След края на последния игрови ден на втория етап на турнира, главния съдия на състезанието е длъжен в течение на 4 часа да изпрати резултатите от деня на ДФЛ по факс: (499) 763-69-53 или e-mail: dfliga@bk.ru.

9. ОТГОВОРНОСТ НА ФУТБОЛИСТИТЕ, ТРЕНЬОРИТЕ, РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ОТБОРИТЕ, ФУТБОЛНИТЕ ФЕДЕРАЦИИ, УПРАВАТА НА СТАДИОНИТЕ

На всички етапи на фестивала ръководителите на отборите – участниици, треньорите, а също и регионалните футболни федерации носят отговорност за неправилно оформена документация. На всички етапи на турнира ръководителите на спортните школи и клубове, вземащи участие в турнира, носят отговорност за поведението на своите привърженици, официалните лица, а също и всички други лица, изпълняващи определена мисия на който и да е мач от името на спортния клуб или школа.

На всички етапи от турнира треньорите на отборите – участници носят пълна отговорност за медицинското допускане на футболистите до участие в мача, за тяхното здраве и живот от момента на отпътуване за турнира до тяхното връщане.

На всички етапи от турнира управата на спортното съоръжение носи отговорност за осигуряване на безопасността и реда до, по време и след края на мачовете на стадиона и прилежащата му територия, ръководейки се от Инструкциите на РФС „За мерките за безопасност на футболни мачове, провеждани на територията на Руската Федерация в рамките на РФС, УЕФА, ФИФА и други международни организации”.

На всички етапи от турнира за участие в мача на неоформен в установения ред състезател или дисквалифициран футболист, на отбора, нарушил правилата, се записва служебна загуба с 3:0, а на футболния клуб или школа се налагат глоби. Съответно на противниковия отбор се присъжда служебна победа с 3:0.

На всички етапи от турнира отбор, в състава на когото е включен футболист, по-стар от определената възрастова граница, което е доказано с документи за самоличност пред съдийската бригада, се изключва от участие в турнира, резултатите от всички мачове с негово участие се анулират, а на футболната школа или клуб се налагат глоби.

Ако отборът, изключен от турнира, е провел по време на фестивала по-малко от 50% от мачовете си, то резултатите от тях се анулират. Ако отборът е провел 50% и повече от мачовете си, на този отбор до края на състезанието се записват служебни загуби с резултат 3:0, а на противниците му – победи с 3:0.

Ако мачът е прекратен заради недисциплинирано поведение на футболистите от даден отбор, след представяне пред съдийската бригада на видеоматериал на този отбор се записва служебна загуба с 3:0, а на спортната школа или клуб се налагат глоби. На съперниковия отбор се записва служебна победа с 3:0, ако към момента на прекратяване на мача резултатът не е бил по-голям.

10. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Разходите по организацията и провеждането на фестивала се финансират за сметка на организаторите и спонсорите на турнира:

Разходи по организацията и провеждането на първия етап от фестивала, в това число разходи, свързани с разработването, изработването и транспортирането на наградите и сувенирите; разходи, свързани с изготвянето и поместването на рекламни материали и продукции; други организационни разходи;

Разходи по организацията и провеждането на втория етап на турнира, в това число разходи, свързани с разработването, изработването и транспортирането на наградите и сувенирите; разходи за транспортно обслужване по време на провеждането на втория етап на турнира; разходи, свързани с изготвянето и поместването на рекламни материали и продукции; други организационни разходи;

Разходи по организацията и провеждането на третия етап на турнира, в това чило пътуването на участниците до мястото на провеждане на фестивала и обратно; разходи по настаняването и изхранването на участниците; разходи за транспортно обслужване по време на провеждането на третия етап на турнира; разходи по организирането на културно – развлекателна програма; разходи по придобиването на екипировка и спортен инвентар за участниците; разходи по изготвянето и доставянето на награди и сувенири; разходи, свързани с изготвянето и поместването на рекламни материали и продукции; други организационни разходи;

На първия и втория етап от фестивала местните органи на изпълнителната власт поемат разходите по медицинското обслужване на мачовете, като подсигуряват дежурен лекар и линейка и присъствие на правоохранителните органи.

На всички етапи от провеждането на фестивала разходите за застраховане на футболистите и официалните лица в делегацията се поемат от изпращащата страна и организация.

11. РЕКЛАМА, АВТОРСКИ ПРАВА, УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЬОРИТЕ

Фестивалът е проект с идеална цел, организацията на когото се финансира за сметка на средства от спонсорите.  

Всички аудиовизуални права, възникващи с провеждането на фестивала, принадлежат на ОО «РФСО «Локомотив» като организатор на Фестивала.

По време на провеждането на първия и втория етап на фестивала футболните организации, сключили договор с ДФЛ, са длъжни да изпълняват изискванията, отнасящи се до разпространението и поместването на рекламно – информационните материали, включващи логото на АД „РЖД” и други спонсори и партньори на фестивала, в съответствие с разработеното „Техническо задание за реклама”.

По време на провеждането на всеки етап от турнира на всички стадиони, на които се играят мачовете от турнира, официалните рекламни материали /банери/, се монтират на статични рекламни конструкции с височина 1 метър и дължина 5 метра, разположени по края на игрището в зоната на видимост на фото-, видео- и телевизионните камери.

На всички етапи на турнира официалните церемонии по откриване и закриване на фестивала трябва да се провеждат на спортните съоръжения на места, специално оформени с рекламно – информационни материали, включващи логата на АД „РЖД” и други спонсори и партньори на мероприятието, присъствието на всички отбори – участници е задължително.

На всички етапи на фестивала по време на официалните церемонии по откриване и закриване на турнира всички отбори – участници трябва да носят официалните тениски на фестивала.

Футболистите – участници в третия етап на фестивала трябва да бъдат екипирани с облеклото, предоставено от ДФЛ и съдържащо логото на АД „РЖД”.

По време  на втория и третия етап на фестивала ДФЛ разработва програма за посещение на мачовете от представители на ФИФА, УЕФА и ръководоителите на националните федерации.

В хода на провеждане на втория и третия етап на турнира ДФЛ или спортните организации, сключили договор с ДФЛ, канят известни футболисти и треньори – медиакуратори на фестивала, на официалните церемонии по откриване и закриване като гости безвъзмездно.

12. НАГРАЖДАВАНЕ

В хода на провеждане на всеки един от етапите на турнира официалните церемонии по закриването трябва да се провеждат в тържествена обстановка с присъствието на известни футболисти и треньори като патрони на турнира, а също и на ръководители на филиалите на АД „РЖД” или националните железопътни компании, представители на националните федерации и местните органи на властта.

На всички участници в фестивала, всеки футболист – участник получава сувенири със символите на турнира, а отборът – победител и потборите – призьори се награждават с купи. На втория и третия етап на турнира отборът – победител и отборите – призьори получават и медали. На третия етап на турнира отборът – победител се награждава допълнително и със „златни” тениски.

По време на провеждането на всеки един етап от турнира играчите, номинирани в категориите „Най-добър вратар”, „Най-добър защитник”, „Най-добър полузащитник”, „Най-добър нападател” се определят след допитване до треньорите на отборите – участници и представителите на съдийската колегия на турнира.

С цел популяризация на ценностите на УЕФА на третия етап от турнира ДФЛ връчва специалната отборна награда FAIR PLAY.

13. ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОГРАМА

По време на първия етап на турнира футболните организации, сключили договор с ДФЛ, по място на провеждане разработват програма за провеждане на майсторски класове за участниците с действащи футболисти и треньори от професионални клубове.

14. ИНФОРМАЦИОННО ОТРАЗЯВАНЕ

С цел популяризация на детския футбол и повишаване на неговия престиж в очите на общественността и отразяването му в СМИ задължително се извършва фото- и видеозаснемане на турнира, осигурява се пресаташе, което да подава информация към местните и федералните СМИ, да публикува информация на официалните интернет сайтове на МРО РФС, регионалните футболни асициации и други.

Информация за провеждането на фестивала се публикува и на интернет страниците на ДФЛ и РФС.

Фото- и видеоматериали за фестивала се публикуват и на страниците на ДФЛ в социалните медии /ВКонтакте, Туитър, Фейсбук/.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Въпроси, които не са разгледани в настоящия Регламент, се разглеждат в съответствие с нормативните документи на РФС.

Регламентът се изработва от ДФЛ, съгласува с РФСО „Локомотив”, утвърждава се от АД
„РЖД” и влиза в сила от момента на неговото подписване.

Регламентът влиза в сила от момента на неговото подписване и се публикува на официалната интернет страница на ДФЛ (www.dfl.org.ru).

Всички Приложения са неделима част на настоящия Регламент.

Results

Results

2006 evima rezultati final

Standings / Класиране

Standings / Класиране

LOKOBALL 20171